HELP DESK

 

Основните дейности по обслужване и поддръжка в Help Desk системата са:

 1. Приемане на сигнали за възникнал проблем, заявка за обслужване или запитване, като първа точка на контакт с потребителите;
 2. Регистриране и проследяване на инцидентите през целия им работен цикъл до реалното разрешаване, приключване и затваряне на тикета;
 3. Първоначална класификация на заявките;
 4. Приоритетно разрешаване на инциденти от високо ниво на поддръжка;
 5. Наблюдение на заявките, проследяване на дейностите извършвани по тях и иницииране на процес по ескалиране при необходимост, съобразно определените правила;
 6. Пренасочване на инциденти към екипи по поддръжка от подизпълнители или сътрудници;
 7. Максимално бързо конкретният случай с проблем или запитване от потребител да бъде обслужен от подходящо подготвен служител за дейността;
 8. Предоставяне на статистика и информация за ръководството;

 

 

Основните цели в процеса на работа с Help Desk системата за обслужване на клиенти са:

 1. Детайлно и точно регистриране на всички инциденти;
 2. Максимално бързо разрешаване на инцидентите;
 3. Максимално бързо възстановяване на услугата в зависимост от договорените параметри на услугите;
 4. Подробно описание на дейностите по разрешаването на инцидента;
 5. Предоставяне на информация на процеса за управление на проблемите относно взимане на мерки за предотвратяване повторяемостта на инцидентите

 

 

Основните дейности по управление на Help Desk системата са:

 1. Идентификация на инцидентите;
 2. Регистриране на инцидентите;
 3. Категоризиране на инцидентите;
 4. Класифициране на инцидентите според приоритета им;
 5. Първоначален преглед и диагностика на инцидента;
 6. Изследване и диагностика;
 7. Ескалация на инцидентите – функционална и йерархична (мениджмънт ескалация);
 8. Разрешаване на инцидент и в частност възстановяване наличността на услугата;
 9. Затваряне на инцидента.

© 2011-2021 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм