ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата Обща политика за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) има за цел да разясни какви ваши лични данни се събират при използване на www.2plus.bg, каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка.

 

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК 102808309

Бизнес център „Север“, ет.3, офис 9

Ул. Янко Комитов 20

Бургас 8005

България

В качеството си на администратор на лични данни, 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

 

Основни принципи

Ние ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено. Основните принципи, които прилагаме са следните:

 • Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, при спазване на закона и по прозрачен начин.
 • Свеждане на данните до минимум: ограничаваме събирането на Вашите Лични данни само до данни, които са пряко относими и необходими за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целите: събираме Лични данни само за конкретни, изрично посочени и законни цели и не обработваме Вашите Лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като отчитаме вида на Вашите Лични данни, които подлежат на защита. Тези мерки предотвратяват каквото и да било неоправомощени разкриване или достъп, инцидентно или незаконно разрушаване или инцидентна загуба, промяна или каквато и да било друга незаконна форма на Обработване.
 • Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.
 • Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.
 • Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.
 • Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме, съобразно приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме бисквитки (cookies) на Вашия компютър.

 

Каква лична информация се събира на САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

 • име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, в случаите, когато изпращате съобщения, запитвания, коментари, мнения, предложения;
 • име, фамилия, телефон, имейл и CV, когато кандидатствате за свободна работна позиция, обявена на САЙТА;
 • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на САЙТА;
 • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате;

 

За какво се използва събраната информация?

 • При изпращане на съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашите въпроси, предложения и др.;
 • При кандидатстване за свободна работна позиция чрез САЙТА, използваме данните ви, за да се запознаем с кандидатурата ви и при интерес да се свържем с вас.

При попълването на всяка една от гореизброените форми на САЙТА, свързани с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни.

 

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Ние запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на целите, за които ги обработваме или за изпълнение на законните ни задължения. Срокът на обработка на личните данни, които събираме за вас е до 1 годинa.

 

Какви са Вашите права, след като сте предоставили личните си данни на САЙТА?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на 2plus.bg@2plus.bg или с писмено заявление до 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД, подписано от вас и подадено до адреса на 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД в гр. Бургас 8005, ул. Янко Комитов 20, Бизнес център „Север“, ет.3, офис 9
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели, като изпратите имейл на 2plus.bg@2plus.bg или с писмено заявление до 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД подписано от вас и подадено до адреса на 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД в гр. София 1712, Младост 3, бл.306 гр. Бургас 8005, ул. Янко Комитов 20, Бизнес център „Север“, ет.3, офис 9
 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от 2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД заличаване, коригиране или блокиране на личните ви данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

 

Защита на вашите лични данни 

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии , както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашия отрасъл. Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността и наличието на Вашите Лични данни:

 1. Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.
 2. Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.
 3. Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, тестове за пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

 

2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й. Политиката е достъпна на сайта ни, където може да се запознавате с нея и всякакви последващи промени.

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм