АКТИВНО МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Активното мрежово оборудване анализира потока информацията, която минава през устройството и в зависимост от това взема решение за режима на работа. Изборът на активно мрежово оборудване е от изключителна важност както за доброто функциониране на LAN, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея.. Изборът му е от изключителна важност както за доброто функциониране на локалната компютърна мрежа, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея. 

 

 

 

 

 

Първият ни и основен приоритет при предложение за избор на активно мрежово оборудване е да се запознаем със спецификата на съществуващата или новоизграждаща се LAN. Изясняват се посоката на потоците от данни, обема им, мрежови характеристики на крайното оборудване (сървъри, работни станции, мрежови принтери и др.), пропускателна способност на кабелната система, налично до момента активното мрежово оборудване, изискванията за отказоустойчивост. На база на направения анализ ние изработваме проект, включващ  топология на връзките, технически изисквания за оборудването в отделните възли на мрежата. След консултации с клиента, на база изискванията за надеждност и редундантност от една страна и възможностите за инвестиции от друга, подбираме марката и моделите на мрежовото оборудване, което да бъде доставено и инсталирано.

"2 Плюс България" АД Ви предлага консултации, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване от различни марки, като водещо при избора е да бъдат удовлетворени специфичните изисквания на мрежата, в която ще бъде включено.

 

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм