КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

С напредване на технологиите и менажирането на големи компании все повече се налага необходимостта от автоматизиран контрол на достъпа и работно време. Той премахва необходимостта от физически контрол на входовете и изходите на контролираните помещения и осъществява пълен контрол и статистика върху присъствието (отстъствието) на персонала, работното време, началото и края на работния ден.

 

Съвременните системи за контрол на достъпа (пропускателните системи) предлагат на потребителите голямо разнообразие на опции и възможности за изграждане на сложни системи с много нива, разпределени функции и управление.

 

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява  посредством безконтактна чип карта, като при прочитане на картата от контролер се извършва проверка за правата на достъп, ако той е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм.. Съществуват най-различни решения в зависимост от нуждите и изискванията. Основните компоненти на една картова система са: контролер, софтуер, картов четец и „пропуск” на потребителя – безконтактна (RFID ) карта, таг или стикер. Картовият четец извлича информацията от безконтактната (RFID) карта на потребителя. Тази информация постъпва в контролера, който взима решение за допускане на лицето до обекта или помещението. Ако системата се използва за контрол на Работно време извлечената информация от контролера позволява на софтуера да отчита присъствието на служителите.

Контролерите могат да бъдат както самостоятелни, така и свързани в единна мрежова система в зависимост от изискването на конкретното решение.

 

Самостоятелните системи  - предимство тук е независимостта от комуникация с компютър. Те са снабдени с клавиатура или мастер карта (главна), с помощта на които могат да се направят нужните настройки и да се въвеждат и изтриват нови и стари картопритежатели.

 

Системи с централизиран контролер – четците се свързват в компютърната мрежа с помощта на външен LAN конвертор. При всяко прочитане на карта има обръщение към сървър, на който е инсталиран софтуер. Предимството тук е почти неограничените справки, статистики и правила за достъпа.
2 Плюс България АД има натрупан опит в изграждането на системите за контрол на достъп. Инженерите са преминали обучения в центровете на компании като  Bosch, Paxton и са изградили успешно техни системи на територията на България, като успоредно с тях са развили системите с интегриране на контрол-видео достъп.

 

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм