АНАЛИТИЧЕН СОФТУЕР

Използва се за автоматично анализиране на видео потоци с цел да се открият и определят времеви и пространствени събития. Намира приложение в широк спектър от области като здравеопазване, търговия, автомобилостроене, транспорт, автоматизация на дома и офиса, опазване на горския и сградният фонд от пожари и бедствия, безопасност и сигурност и т.н. Алгоритмите могат да бъдат реализирани като софтуер в компютри и сървъри или като хардуер в специализирани видеокамери.

Аналитичният софтуер може да изпълнява много и различни функции. Една от основните е да се засича движение при фиксирана фон сцена. По-напредналите функции включват видео проследяване на обекти, хора и автомобили, както и оценка и класифициране на обектите на база различни признаци (скорост, форма и т.н.).

Въз основа на различни алгоритми на аналитичния софтуер може да се реализират функционалности, като например идентификация, анализ на поведението на лица и други специфични за конкретната ситуация.

Аналитичният софтуер разчита на добри параметри на входящия видео сигнал. Използват се камери с висока резолюция и съвременни видео технологии (например стабилизация на изображението).

 

 

Основни Функции и Приложение на Аналитичния Софтуер

 

Откриване на дим и пламък - Съвременните решения включват специални цифрови процесори, които могат да откриват пламък и дим в рамките на секунди. Чипът извършва сложна обработка като използва алгоритми за анализ на видео и сравнява характеристики като цвят, трептене, форма, модел и посока на движение.

 

 

Откриване и разпознаване на обекти - Използва се за откриване на обект или субект например човек или кола, огън и дим и т.н. 

 

 

Разпознаване на лица - Използва се за разпознаване на лица, по предварително сканирани параметри на 

лицето, походката и други белези обикновено при охрана на ключови обекти от инфраструктурата.

 

 

 

Автоматично разпознаване на номера - Използва се за идентификация на превозни средства. Намира широко приложение при системи за определяне на скоростта и посоката на движение, системи за сигурност и охрана, автоматизирани системи, при които няма участие на хора (например автоматични бариери, достъп до обекти и т.н.).

 

 

Динамично маскиране - Блокиране на част от видео сигнала на базата на различни критерии в реално време най-често поради притеснения относно поверителността.

 

 

 

 

Контрол на производствените процеси - Използва се в промишлените предприятия, за контрол на производството и качеството и предотвратяване на произшествия.

 

 

 

Видео проследяване - Използва се за определяне на местоположението на лица или предмети, откъде са дошли и кога, тяхното проследяване и нанасяне върху координатна мрежа. Технологията за индексиране е в състояние да намери предмети/хора със сходни характеристики на определено място или в определен период от време.

 

В търговките обекти, аналитичният софтуер се използва за проследяване на купувачите вътре в магазина. По този начин може да бъде получена карта на магазина, изобразяваща местата на струпване на хора, времето което прекарват клиентите в различни зони от търговския обект. В последствие, това е от полза при оптимизация на потоците от хора в обекта и максимизиране на печалбите.

В много случаи аналитичният софтуер работи заедно със системите за видеонаблюдение на специализирани сървъри в централизирана среда. Възможно е обаче и да работи в разпределена среда във видеокамерите. В допълнение към видео анализа, в някой специализирани случаи е възможно да има и анализ на аудио потоци с цел опазване на авторски права, откриване на звукови елементи, както и на системи свързани със сигурността.

Специалисти от отдел Research and Development на 2 Плюс България АД ще Ви помогнат да направите оценка на риска за Вашият обект, за да изберете правилното решение отговарящо на нуждите Ви. Ние ще доставим, инсталираме и настроим сървърите и софтуера, който Ви е необходим. С помощта на нашите партньори HP, Cisco, AgentVi, Flir, Intrepid и т.н. Ние ще Ви предоставим съвременно решение в съответствие с всички световни стандарти.

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм