СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ

За правилното функциониране на всички електрически консуматори, захранването трябва да отговаря на определени изисквания. Тези стандартни изисквания са заложени при конструирането на всякакъв тип електроуреди, електрооборудване, промишлени машини и пр.  и неспазването им може да доведе до излизане от строя на съответното електронно устройство, а това може да причини в някои случаи огромни щети.

 

Нарушения в качеството на доставяното електрозахранване  се изявяват като:

  • Прекъсване или пълна загуба на електрозахранването, което води до прекъсване  на работата на ел. оборудването;
  • Понижено напрежение - по-ниско захранващо напрежение от нормалното, за по-дълъг период от време, което води до неправилен режим на работа на някои консуматори на електроенергия (например прегряване на ел. двигателите);
  • Повишено напрежение - по-високо напрежение от нормалното за по-дълъг период от време, което обикновено води до  повреда в електро оборудването;
  • Кратковременно пропадане на напрежението - мигновени прекъсвания на захранващото напрежение, които могат да доведат до аномалии в работата на ел. уредите, като загуба на данни;
  • Кратковременни пикове в напрежението - мигновени нараствания на напрежението до многократно по-високи стойности от допустимото, които често водят до повреда на захранваното оборудване, както и непредсказуема работа на електро оборудването;
  • Флуктоация на честотата - колебания на честотата на захранващото напрежение около номиналната стойност, което води до неточна работа на някои времезадаващи схеми;
  • Хармонични изкривявания - множество кратни честоти  на основната в сигнала на напрежението, които водят до промяна на синусоидалната му форма, а оттам и до загряване на проводниците;   
  • Шум и смущения - паразитни смущения, предизвикващи изкривявания на формата на сигнала на захранващото напрежение и в резултат получаване на електромагнитна интерференция.

 

 При такива смущения оборудването се претоварва и ако все пак не излезе от строя, то неименуемо се съкращава работният му ресурс. В други случаи това води до загуба на информация,  нарушаване технологията на производство и излизане напълно от строя на  скъпо струващо оборудване.

 

За да бъде защитено електрооборудването са създадени множество защитни устройства като филтри, стабилизатори, разредни устройства и непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).

 

UPS устройствата са базирани на различна схемотехника като започнем от най-елементарната включваща акумулатори и инвертор, изработващ правоъгълно изходно напрежение, до скъпи централизирани системи с мощности надхвърлящи 100KW и генериращи изключително качествено захранващо синусоидално напрежение.

                                  
   

За разграничаване на различните UPS устройства и тяхното квалифициране се е погрижил  стандарт EN50091 на ЕС за непрекъсваемите токозахранващи устройства, според който UPS-ите се делят на три основни групи.

 • Резервни (Off-Line или Stand-by) UPS устройства; 
 • Линейно интерактивни  (Line-interactive) UPS устройствата;
 • On-line UPS устройства - познати още като UPS устройства с двойно преобразуване (Double Conversion).

 

Нашият екип от специалисти познава добре спецификите на предлаганите от водещи фирми на пазара непрекъсваеми токозахранващи устройства и може да подбере, достави и монтира най-точно отговарящо на Вашите нужди устройство, което да осигури максимална защита на оборудването и съхраняваните данни.

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм