INFOSEC - НЕПРЕКЪСВАЕМИ ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

Непрекъсваемите източници на електрозахранване UPS (Uninteruptable Power Supply), известни и като резервни източници на захранване, се използват, за да осигурят аварийно захранване чрез други източници (в случая акумулатори) при прекъсване на основното мрежово електрозахранване. Също така в зависимост от топологията си те могат да регулират стойността на напрежението в изхода си, поддържайки една оптимална стойност, независимо от мрежовите флуктуации, както и да предпазват захранваната електронна апаратура от смущения, кратковременни пикове или пропадания на захранващото напрежение.

 

За да гарантира сигурността и надеждността на своите компютърни системи, машини и процеси, потребителят има нужда от качествена система за непрекъсваемо захранване /UPS/ и от верен партньор, който да открие точното решение за всяка конкретна ситуация и правилното решение на всеки проблем. Такъв висококвалифициран и надежден партньор в областта на съвременните UPS технологии е "2 Плюс България" АД, който предлага комплексни системни решения и услуги.

 

"2 Плюс България" АД е официален дистрибутор и сервизен партньор за България на един от водещите европейски производители на UPS – INFOSEC Франция, като покрива продуктов ранг от 400VA монофазни до 480 kVA трифазни UPS.

 

UPS устройствата, произведени от INFOSEC са разделени в няколко серии:

 

  1. 1.      High Frequency (Off line) Technology

 

При този тип устройства мрежовото напрежение преминава директно от входа към изхода. Така изходът повтаря входното напрежение като единствено е защитен от мигновени пикове и пропадания. Предвиден е отделен блок за зареждане на акумулатора, който функционира когато мрежовото напрежение е налично и в съответните граници. Ако стойността на входното (мрежовото) напрежение падне под определена, предварително дефинирана стойност, тогава SPS устройството включва своя DC-AC конвертор, който се захранва от акумулатор и механично (чрез реле) превключва изхода.

 

В непрекъсваемите захранвания без High Frequency Technology има филтриращ трансформатор който дава възможност да се регулира мощността така че на входа и на изхода тя да е еднаква.

 

При INFOSEC и техните модели с High Frequency Technology, филтрирането се извършва автоматично без да минава през трансформатор, което позволява непрекъсваемите захранвания да са по ефективни( с по добра изходна мощност и по малки загуби), по-леки и по-малки ( с цел пестене на място), по-устойчиви (с по здрави компоненти и по дълъг живот) и енергоспестяващи.

 

 Представители на High frequency (Off line) технологията са:

 

 

2. Line Interactive Technology

 

По същество този тип устройства работят на принципа на offline технологията и се явяват неин подобрен вариант. Разликата е, че входното напрежение, преди да се подаде на изхода, преминава през регулируем автотрансформатор. Този подход осигурява една относителна стабилност на изходното напрежение при значително по-широк обхват на промяна на входното напрежение. По същество това е един по-специален от обикновения тип трансформатори, който има няколко изведени секции от първичната си намотка, които могат да бъдат превключване от схема следяща мрежовото напрежение, така че да осигурят различни отношения на трансформация на входящото спрямо изходящото напрежение. По такъв начин изходното напрежение може да се поддържа в границите на допустимото от стандарта при по-дълготрайни спадове и покачвания на мрежовото напрежение без да се налага превключване към доста ограниченото като ресурс батерийно захранване. 

 

 

The Line Interactive или  In lineTechnology използва подобрена технология High Frequency като входното напрежение се следи и филтрира от UPS-a, преди да бъдат доставенo  на оборудването. В резултат на това качеството на предоставената мощност е по-добро. Стабилизатор на напрежението поддържа добро качество на електрическата енергия по време на големи колебания на напрежението, без да използва батериите, чиито полезен живот зависи от броя цикли на зареждане. A филтъра и стабилизатора на напрежението повишават още повече сигурността.

  

Представители на Line interactive (in line) технологията са:

 

3.  On Line Performance Technology

 

Online UPS устройствата използват двойно преобразуване на напрежението, като те са и най-съвършените и съответно най-скъпите. При тях променливотоковото мрежово напрежение се изправя и преобразува в постоянно, което захранва акумулатора (или блока акумулатори), след което следва обратното преобразуване от инверторния блок до променливо напрежение с номиналната стойност на мрежовото. При тази технология, практически входа е отделен от изхода, като параметрите на изходното напрежение практически зависят само и единствено от характеристиките на инвертора, също така при него поради постоянно свързаният акумулатор към инвертора липсва характерното превключване при другите топологии при спиране на мрежовото напрежение. Мрежовото напрежение от входа се изправя и се подава едновременно към инвертора и акумулатора. Има специална схема, която регулира заряда на батерията, тка че да не се презарежда и оттам да и се скъсява живота. При прекъсване на мрежовото захранване, изправителят спира да подава напрежение към инвертора и тогава той остава да се захранва само от акумулатор.

 

Online UPS устройствата се използват най-вече при захранване на много критична апаратура и компютърна техника, която е силно чувствителна към флуктуации (колебания) на захранващото напрежение, както и при ситуации, когато е необходима изолация на входа от изхода.

 

 

 С мощния си микропроцесор, чувствителните компютърни мрежи и устройства са напълно защитени и винаги получават надеждно  захранване чрез UPS On Line технологията. Като има възможност да се регулира напрежението, дори при промяна на товара.

 

Представители на On Line Performance технологията са:

 

 

4.  On Line Double Conversion Technology

 

On Line технологията с двойно преобразуване  обикновено се използват за по-високи нива на мощност. Някои модели дори предлагат три фазни напрежения на входа и / или изхода.

За да гарантира сигурността и надеждността на своите компютърни системи, машини и процеси, потребителят има нужда от качествена система за непрекъсваемо захранване /UPS/ и от верен партньор, който да открие точното решение за всяка конкретна ситуация и правилното решение на всеки проблем. Такъв висококвалифициран и надежден партньор в областта на съвременните UPS технологии е "2 Плюс България" АД, който предлага комплексни системни решения и услуги.

 

 

"2 Плюс България" АД е официален дистрибутор и сервизен партньор за България на един от водещите европейски производители на UPS – INFOSEC Франция, като покрива продуктов ранг от 400VA монофазни до 480 kVA трифазни UPS.

Направи запитване

© 2011-2021 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм