СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПРОБИВИ В МАГИСТРАЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ

WaveAlert® VIII Acoustic Leak Detection System (ALDS) е ON-LINE / REAL-TIME
 система за откриване и локализация на пробиви и течове в тръбопроводи за пренос на течни и газообразни вещества, разработка на американската фирма Acoustic System Incorporated.

 

 

 

Системата открива и локализира пробиви с изключителна висока точност в продължение на 24 часа / 7 дни в седмицата, които биват регистрирани и визуализирани от елементите на системата.

 

WaveAlert® VIII Acoustic Leak Detection System (ALDS) използва технологията за измерване скороста на разпространение на акустични сигнали във флуидите с помоща на специализирани датчици за налягане.

 

Бързо  -  
открива пробиви и течове със “скоростта на звука

 

Чувствително
   -  открива малки пробиви - до 4мм

 

Прецизно
  -  Определя мястото на теча с точност до ±25 м

 

Отговорно
 -  Открива течове при всички оперативни условия  

 

Надеждно  -  Минимални количество фалшиви аларми за година

 

 

Преглед на технологията  

 

WaveAlert® VIII Acoustic Leak Detection System (ALDS) е проектирана да открива и локализира пробиви и утечки в тръбопроводи за газообразни, течни или многокомпонентни вещества.

 

В момент на пробив и поява на теч се освобождават еластични сили създаващи преходни акустични вълни. Тези акустични вълни се разпространяват във всички посоки на флуида със съответната скорост на звука в него.

 

В тръбопровода акустичните вълни се разпространяват в двете посоки от мястото на повредата, като се засичат от акустични сензори в двата края на тръбопровода или от междинните сензори. В зависимост от времето на пристигане на акустичните вълни - сензорите локализират мястото на пробива.

 

 

 

 

 

 

 

S – разстояние до повредата от началната точка 

 

S = D/2 + 1/2(t1 - t2)V

 

t1,t2 - време на пристигане на акустичната вълна, засечено с GPS

 

v – скорост на разпространение на акустичната вълна във флуида

 

D - разстояние между крайните датчици в системата

 

Време за откриване на пробива: D/v  + 2*N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-бързото откриване на теч - открива и локализира пробиви в рамките на 30 секунди 

 

Възможност за Автоматично управление на задвижки – за ограничаване на 

 

 

Филтрация на фалшивите аларми 

 

За разработването на системата е използван опит натрупван в продължение на над 25 г. в експлоатация на акустични системи за откриване на пробиви. При разработването на най-новото поколение крайни процесори са заложени филтри редуциращи драстично фалшивите аларми.

 

Филтър за съвпадение използва маска на пробив от собствената база данни на ASI и я сравнява с постъпващата в реално време информация.

 

Цифров филтър пропуска необходимата честотна лента за следене.

 

Настройващ се средночестотен филтър за потискане на шумовете.

 

Динамична логика “Smart Drive” патентована от ASI логика за разграничаване на несвойствените шумове от истинските шумове от пробив. ASI “Smart Drive” програма постоянно следи, изчислява и проверява всички входни данни и настройва праговете на чувствителност.

 

Филтър за повтарящи се шумове подтика цикличните шумове от експлоатация на тръбопровода.

 

 

 

 Част от исталираните системи за откриване и локализация на утечки по света

 

2 Плюс България успешно реализира проект по изграждане на система за откриване и локализация на пробиви и утечки на магистралните тръбопроводи на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД на базата на WaveAlert® VIII Acoustic Leak Detection System. Изграждането на системата ще даде възможност да се прекратят криминалните пробиви на тръбопровода с цел кражба на гориво, водещи до големи екологични поражения на околната среда и нанасящи икономически щети на Рафинерията.

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм