ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ЕНЕРГИИ

Предназначение

Автоматизирано дистанционно отчитане на битови измервателни уреди на всеки индивидуален абонат. Визуализиране, обработка и анализ на информацията за потреблението на ток, вода, топлоенергия, газ и др.

 

Предимства

  • автоматизирана обработка и анализ на данните чрез web базирана информационна система; 

  • консолидиране на информацията за цялата сграда, група имоти, затворени комплекси и др.; 

  • отпада необходимостта от посещение на инкасатор в дома; 

  • точна информация за направените разходи ежедневно, ежемесечно. 

  • Напълно автоматизиран процес на предаване на данни в системата на ютилити дружествата; 

  • възможност за предупреждение при аварии, течове или саботажи на система 
за отчитане; 

  • възможност за всеки един абонат за получаване на адекватна информация за 
консумацията през Интернет. 

 

Сфера на приложение

Изключително гъвкава и мащабируема система, която е подходяща за нови жилищни сгради, бизнес центрове, жилищни комплекси от затворен тип и др. 


 

Компоненти на системата: 

 

1. Импулсен измервателен уред - водомер, електромер, топломер или др., снабден със стандартен импулсен изход. 


2. Кабелна инфраструктура - 
Служи за свързване на импулсните броячи с измервателните уреди и концентратора. 
Стандартно се използва кабел усукана двойка 2х0,5 мм2. 


3. Импулсен брояч 2PLUS MCPU8 - Предназначен за включване на измервателни уреди с импулсен изход (водомери, електромери, топломери и др.) към жична MBbus мрежа. 
Програмирането на броя на използваните канали позволява изграждането на гъвкави мрежи, без да е необходимо закупуването на броячи с различен брой входове. 
Преброените импулси се съхраняват в енергонезависима памет, което не позволява да се загубят при отпадане на захранването. 


4. Mbus GPRS концентратор 2PLUS MBG4 - Служи за събиране и визуализация на данните от импулсните броячи свързани към него. Концентраторът захранва и управлява цялата подчинена мрежа. През него се настройват и управляват импулсните броячи. 
Поддържа 4 независими MBbus мрежи, всяка от които с до 250 първични адреса (1B 250) 


5. GSM комуникатор - използва се за безжично предаване на данните чрез GSM/GPRS мрежата. Предаваните данни са в компресиран формат и генерират нищожен трафик. 


6. WEB базиран специализиран софтуер 


7. Облачен софтуер - позволява запазването на отчетените данни в web базирана база данни.

8. Панел за генериране на справки в стандартен формат. Избор на ден от месеца и час, формат (csv, json), цел (email, ftp).  

 

2 Плюс България АД е регистриран производител на МUBus устройства, покриващи 

стандартите IEC 62056B62 и CEN EN 1434B3. 
MUBus (MeterBBus) е Европейски стандарт (EN 13757B2, EN 13757B 3) за дистанционно отчитане на на битови измервателни уреди (водомери, топломери, електромери и т.н.), модули и софтуер, служещи за изграждане на мрежи и системи за дистанционно отчитане.

 

Съгласно изискванията на Наредба No 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, водопроводи и канализационни инсталации на “Министерството на регионалното развитие и благоустройството” в новите сгради е задължително поставянето на водомери с възможност за дистанционно визуализиране и отчитане.

Направи запитване

© 2011-2021 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм