КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ "СИНЯ ЗОНА"

 

 

Увеличаването и концентрацията на населението в градовете води до насищане на територията с голям брой автомобили. Броят на МПС се увеличава ежедневно. Липсата на обособени зони за паркиране и ограничаване на достъпа задъхват градския организъм.

Автотранспортът е вторият по количество източник на вредни вещества за градовете, но по отношение на замърсяването с азотни оксиди и някои индивидуални въглеводороди той придобива доминиращо значение. Средногодишните концентрации на азотни оксиди през последните четири години бележат трайна тенденция към повишаване.

 

Автомобилният транспорт е свързан и с втория по значимост проблем – замърсяване на атмосферния въздух с прах. Средногодишното съдържание на прах във въздуха на централните градски части показва тенденция към нарастване и превишава пределно- допустимите норми.

Нарастването на броя на моторните превозни средства, заедно с лошата пътна настилка на места, води до повишаване на нивата на шум.

 

Паркингите, съществуващи в централните градски части не могат да приемат целия поток от автомобили, което принуждава водачите да паркират на централните улици (в някои случаи и от двете страни и по тротоарите), което затруднява движението, зареждането на търговската мрежа и създава неудобство за гражданите. Пътната обстановка се утежнява от ден на ден,заформят се задръствания, трафикът се увеличава, увеличават се и пътнотранспортните произшествия.

 

С внедряване на цялостно решение за управление и контрол на кратковременното платено паркиране в централната градска част се постига: 

 

 Насърчаване на ползването на градски транспорт;

 

 

 Намаляване запрашеността и вредните емисии във въздуха;

 

 

 Подобряване на реда и безопасността на движението по улиците и тротоарите в центъра на града;

 

 

 

 По-ефективно използване на обособени общински и частни паркинги;

 

 

 

 Стимулиране на използването на велосипеди и изграждане на паркинги за велосипедисти;

 

 

 

 Осигуряване на уютна и сигурна градска среда, свързана с автомобилното движение и неговата организация;

 

 

 

 Спестяване на време при пътуване и паркиране в центъра.

 

 

 

 

 

 

 - Допълнителен източник на приходи за поддръжка на градската среда;

 - Оптимизиране на процеса по паркиране в динамичните централни паркинг-зони;

 - Канализиране на потока от паркиращи и намаляване на напрежението;

 - Постигане на опростена процедура при паркиране;

 - Пълен контрол над нарушителите и събирането на глоби;

 - Напълно автоматизирана отчетност, даваща възможност за статистически анализ на данните и подобряване на процеса;

 - Значително намаляване на вредните емисии във въздуха;

 - Неколкократно увеличаване на ефективността на служителите и оптимизиране на разходите за персонал.

 - Уютна градска среда, без автомобили по тротоарите;

 - Бързо и лесно откриване на местата за паркиране;

 - Различни удобни варианти за заплащане на престоя;

 - Напомняне за изтичане на предплатения период и възможност за отдалечено удължаване на времето за паркиране;

 - Информация за всичко свързано с престоя и проблемите в Синя Зона, осигурена от Център за обслужване на клиенти;

 - Възможност за заплащане на натрупаните дължими такси.

 

 

2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД е разработила решениеSMART PARKING PLUS,имащо за цел да улесни,автоматизира иорганизира целия процес, по събиране на такси за паркиране, информация за паркинг места, санкциониране на нарушители, администриране, контрол на кратковременното платено паркиране в градска среда и автоматизиране на център за обслужване на клиенти.

Системата е разработена на основата на най-новите и сигурни информационни технологии, гарантиращи безотказна работа и пълна сигурност на приложенията.

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА:

 - Управление и контрол на абонаменти за постоянно живущи и граждани в неравностойно положение;

 - Управление и контрол на Служебни абонаменти;

 - Възможности за различни видове заплащане за престоя в Синя Зона;

 - Детекция и информация за заетите и свободните паркинг места;

 - Контрол и санкциониране на нарушителите;

 - Управление и контрол на служителите в Синя Зона;

 - Автоматизирано изготвяне на различни видове справки и анализи;

 - Пълна интеграция на системата с web-страницата на общината;

 - Автоматизиране на работата и контрол на всички служители;

 - Автоматизиране на работата на Център за обслужване на клиенти.

 

 

Позволява въвеждането на автомобилни номера и/или имената на абонирания, които се асоциират с начална и крайна дата, мястото и всички други реквизити по регистрацията в системата и издаване на талон за паркиране с платен абонамент.

Паркирането със „Служебен абонамент” се осъществява по два метода:

 

 

- Чрез предплатени чип карти , които позволяват да се паркира в синята зона при наличието на инсталирани паркинг автомати. Притежателите на тези карти ги валидират на съответния паркинг автомат при паркира не и по този начин отчитат престоя си в зоната на платено паркиране.

Предплатените карти са поименни и асоциирани към конкретно МПС.

При използването на предплатена карта се идентифицира и регистрационният номер на автомобила, с което се предотвратяват злоупотреби с преференциалните условия;

 

 

- Чрез платен талон за конкретно парко място в синята зона, което е посочено за служебно паркиране. Обозначаването на служебното паркомясто се извършва с определен знак и по желание с преносима табела. паркиране.

 

 

 

На улици и площади – общинска собственост, може да бъде въведен режим на преференциално платено локално паркиране по постоянен адрес на собствениците на МПС.

 

Паркирането става само със стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено локално паркиране по постоянен адрес.

 

Винетките стикери съдържат: герба на общината, холограмен знак, пореден номер, надпис „Синя зона винетен стикер", условия за паркиране. Стикерът се залепва на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, даващ възможност за осъществяване на контрол.

 

Цялостната дейност по въвеждане и контрол на МПС при преференциално платено локално паркиране е изцяло автоматизирана.

 

Позволява въвеждането на имената на лицата, които се асоциират с начална и крайна дата и всички други реквизити по регистрацията в системата и издаване на талон за паркиране на инвалиди и граждани в неравностойно положение.

Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид".

 

 

 

 

Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационния номер на автомобила, изпратен на единен на кратък номер регистриран от Общината.

 

Водачът изпраща SMS съдържащ регистрационния номер на получава отговор за успешно или неуспешно заплащане на паркирането. С ор от систематадин SMS се автомобила и заплаща 1 (един) час престой в Синя зона.

 

След изтичане на 1 час системата автоматично напомня за изтичане на платения престой.

 

 

В системата могат да се генерират талони, които да бъдат достъпни и налични в търговската мрежа или да се закупуват от проверяващите.

 

Началото на паркирането се отбелязва чрез пълното изтриване на скреч покритието в съответното поле за час, минути, ден, месец, година.

 

Наличието на повече от едно изтриване в поле или липсата на изтриване в поле за час,минути, ден, месец, година прави талона невалиден.

 

Започнал 5- минутен престой не се взима под внимание. Талонът се поставя зад предното стъкло на автомобила, така че отбелязванията да са ясно и отчетливо видими отвън.

 

 

Възможно е заплащане на място при служителите и проверяващите от Синя Зона и издаване на фискални талони от преносими фискални принтери.

 

Служителя въвежда номера на автомобила, избира спрямо нуждите на водача вид талон – един час, два часа, и др., от предварително зададените възможности в системата.

 

PDA устройството, снабдено с фискален принтер издава талон, който водачът поставя зад предното стъкло на автомобила. Талонът има следния вид:

 

 

 

 

Паркинг автоматите са особено предпочитани от чуждестранните туристи, тъй като те не могат да се възползват от възможността за самотаксуване с SMS.

 

С елегантен дизайн, с автономно захранване от слънчевата енергия, вандалоустойчиви,

 

паркинг автоматите Presto Europa идеално се вписват във всеки съвременен градски пейзаж.

 

Начини на плащане: с монети, предплатени карти и дебитни/кредитни банкови карти.

 

Всеки един паркинг автомат Presto Europa издава талони с уникален номер заедно с дата,

 

час и период на валидност.

 

Възможност за избор на език между 5 езика.

 

Възможност за заплащане на паркиране с време по-малко или по-голямо от един час.

 

След като водачът постави своя издаден талон за паркиране на видно място в автомобила си, при въвеждане на номера на талона от проверяващ служител на Общината, той ще бъде валидиран, а служителят ще бъде уведомен в случай че талона с конкретния уникален номер е бил въвеждан (използван) преди време, с цел предотвратяване/засичане на злоупотреби от страна на водача.

 

 

ДИЗАЙН:

 • Най-малкият по размери, наличен на пазара автомат за таксуване на кратковременно паркиране;
 • Подходящ за монтаж в градски и извън градски условия;

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • Presto Europe е приспособим за различни видове тарифи;
 • Възможност за плащане с монети или със специализирани предплатени карти;
 • Възможност за плащане с банкови дебитни и кредитни карти (опция);

 

СИГУРНОСТ:

 • Всички съставни компоненти са изработени от неръждаема стомана;
 • Касовата кутия е разположена във вътрешно отделение и е двойно защитена;
 • Всички ключалки са с електронно заключване и са невидими;
 • Отделните модули на автомата са достъпни с различни специализирани карти за достъп: сервизна, тестова, инкасо;

 

ДИСТАНЦИОННЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ:

 • Използва GPRS връзка за предаване на данни към сървъра, както и за обновяване на параметрите си, при извършени промени в софтуера;
 • Ежедневно изпраща информация за всички финансови постъпления за всеки автомат, оставащите налични билети в автомата, състояние на акумулаторите и др.;
 • Автоматът изпраща моментални съобщения при наличие на важно събитие, касаещо правилната работоспособност;

 

Сървърният софтуер Presto 1000, обслужващ всички налични и добавяни с времето паркинг автомати Presto Europa,се интегрира с цялата си функционалност и позволява:

 

АДМИНИСТРИРАНЕ:

 • Дистанционна настройка на повечето параметри на паркинг автоматите, с цел удобство при промяна на работните параметри: почивни дни, работни дни (отработване на празници), промяна на съобщенията на екрана (напр. „Честит Великден от Синя Зона-Бургас“), блокиране на изгубени или откраднати предплатени карти, промяна на работно време и др.;
 • Генериране и задаване на различни тарифи;
 • Настройка на съобщенията, които се визуализират на 
екраните на паркинг автоматите;
 • Създаване, коригиране, блокиране и следене/актуализиране на баланса, на специализираните дебитни карти за разплащане;
 • Ограничаване на достъпа до менюта в софтуера, 
посредством различни права за всеки служител работещ с програмата.

 

АЛАРМЕНИ СЪБИТИЯ:

 • 4 нива на алармени събития:
                             
 • Състояние на батериите;


 • Състояние на хартията (билетите);

 • Запълване на касите с монети;

 • Техническо състояние на отделните модули;

 • Информация за комуникацията с отделните паркинги автомати. 

 • Преглед на състоянието на всички автомати на един работен екран; 

 • Детайлен преглед на състоянието на всеки автомат с подробни данни от изпратения отчет.

 

 

СПРАВКИ:

 • Справка, отчет и анализ на наличните финансови постъпления от автоматите за даден период;

 • Справка, отчет и анализ на използваните специализирани карти за достъп до автоматите (сервизна, тестова, инкасо);
 • Информация за интервенция (отваряне на паркинг автоматите; инкасо); 

 • Експорт към Microsoft Excel;

 

 

Предвидена е възможност за контрол на паркиралите автомобили, като проверяващите могат да получават on-line информация относно:

 • Паркиране с талони от паркинг автомати;

 •  SMS заплащане на паркирането;
 • Преференциално и абонаментно паркиране;
 • Паркиране с предварително закупени талони.

 

Посредством мобилно преносимо устройство, всеки един служител на „Синя зона” има автоматизиран on-line достъп до приложението SMART PARKING PLUS.

 

Проверяващият служител изпълнява следните функции:

 • обхожда своята „Синя зона” и въвежда регистрационния номер на всеки един паркиран автомобил;
 • служителят въвежда регистрационния номер на пореден автомобил;
 • системата проверява за валидността на регистрацията;
 • ако автомобилът вече е регистриран от клиента и не е изминал текущия час, няма нарушение, системата връща отговор на служителя че не е отчетено нарушение, и обновява конкретния запис в системата добавяйки му и координатите от GPS-a на служителя – т.е. къде точно е бил позициониран служителя по време на проверката; 

Служителите, отговарящи за блокиране чрез техническо средство (скоба) или евакуиране на неправилно паркирано МПС също разполагат с PDA GSM/GPRS устройства.

 

SMART PARKING PLUS автоматично генерира информация за неправомерно паркиралите автомобили и тяхното местонахождение.

 • ако автомобилът не е бил регистриран от клиента, системата отчита нарушение и записва всички данни по нарушението, които се генерират автоматично плюс регистрационния номер, въведен от служителя за проверката.

 

Има възможност да бъдат отбелязвани времеви периоди за известяване на санкциониращите:

 • Период за поставяне на блокиращи скоби (напр. 10 минути) след автоматично регистриране на нарушението от проверяващия служител;
 • Период за отстраняване на автомобила с превозно средство тип „паяк” (напр. 30 минути) след автоматично регистриране на нарушението от проверяващия служител;

 

Работата на екипите на репатриращите автомобили също може да бъде автоматизирана като те бъдат оборудвани с мобилни преносими устройства.

 

 

Чрез Административния модул на SMART PARKING PLUS се дефинират ролите на всички участници в SMART PARKING PLUS, организира се и се обработва потокът на информацията от всички канали за комуникация.

 

Посредством web-базирано приложение се въвеждат и администрират списъци с:

Постоянно живущи потребители

Служебни абонаменти

Граждани в неравностойно положение

 

Дефинират се зони и се асоциират групи от проверяващи по зони. Задават се и се коригират параметри за работата на системата. Определят се и се контролират участници в групите за санкциониране на нарушителите и групите за репатриране.

Административния модул дава възможност за генериране на различни справки от системата.

 

Основните видове справки са:

Текущи автомобили с платено кратковременно паркиране;

Нарушители в Синя Зона; 

Активност на контролиращите служители в зоните;

Получени SMS-и, групирани по оператори;

Други.

 

 

За автоматизация на Центъра за обслужване на клиенти и комуникация между служители е използвана интегрирана технология, която обединява в едно компютри и телефонна мрежа и реализира единна комуникационна платформа.

 

Платформата обединява няколко комуникационни канала в едно - телефон, SMS, е-мейл и факс. Управлява телефонията и я интегрира с контактната информация и базите данни на фирмата.

 

Функционални възможности: 

Записване на всички разговори с възможност за категоризирането им и по-лесно търсене по дата на запис, име на оператор и др. параметри. Осигурява качествен мониторинг на работата на служителите, както и търсене на разговори, при постъпване на оплаквания. 

IVR (навигация по гласови менюта, автоматични изходящи и входящи обаждания и оставяне на гласови съобщения) 

ACD (автоматично пренасочване на обаждането към различни служители, според избора направен от потребителя), 

Skill-based routing (система за насочване на обаждане към служител с подходящи умения), 

Unified messaging (постъпване на различни потоци от съобщения в една обща входяща точка),

Low-cost routing (система, целяща минимизиране на разходите за телефония на кол центъра).

 

Идеен проект 

 

Изработка на детайлно техническо задание

 

  • Работен проект 
  • Доставка на оборудване
  • Изграждане на инфраструктурата на системата 
  • Подписване на договори с телекомуникационните оператори 
  • Тестова реализация 
  • Обучение на служителите 
  • Пуск в експлоатация

 

 

 

2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД е готова да предложи и интегрира в SMART PARKING PLUS нови функционалности, като:

 • използването на цифрова камера, намираща се в PDA устройството на всеки контролиращ служител за заснемане и архивиране на нарушения;
 • интеграция на съществуващата база от данни с имена, адреси и автомобилни номера с цел автоматично уведомяване и санкциониране на нарушители;
 • детекция на паркиралите автомобили и информация за свободни паркоместа;
 • интеграция със специализирани информационни системи за събиране, обработка, анализ на пространствени (географски) данни.

 

Вече няколко години Община Бургас безпроблемно използва изградената единна електронна система за таксуване,самотаксуване и контрол при паркиране в „синя” зона. Проектът е реализиран от “2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ” АД за по малко от 4 месеца.

 

 

"Внедряването на системата за контрол на кратковременното платено паркиране в централната част на гр. Бургас е успешен проект, който създава удобство за гражданите и туристите, улеснява нашите служители и подобрява контрола. Решението гарантира канализиране на потока от паркиращи и намаляване на напрежението."

Андрей Рунчев, 

директор по транспорт - Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 

”При ежедневната работа понякога не липсват и проблеми, но те винаги са решавани своевременно и адекватно от служителите на “2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ”. През изминалата година по наше задание част от софтуерната платформа бе актуализирана, като значително бе подобрен и потребителския интерфейс” 

Мартин Николов,

ръководител звено "Синя зона", ОП "Транспорт” - Община Бургас

 

 

 

 

 

 

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм