ПРЕВАНТИВНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 

 

 

 

 

 

Кога можем да кажем, че фирмата за поддръжка си е свършила добре работата? Тогава, когато нейната работа не се забелязва от ползвателите. А тя не би се забелязала, ако няма аварийни прекъсвания в работата на важни системи и съоръжения, т.е. няма аварии. Единственият начин да няма аварии е, когато някой старателно планира поддръжката, така че спирането на работата на съоръженията да е в извън работно време, когато никой на разбира за тях.

 

Ние предлагаме изготвянето на графици за превантивна поддръжка, съобразени със спецификите на Вашата система и монтираните в нея съоръжения. Честотата на проверките е различна в зависимост от спецификата на системите и употребата им, а извършваните дейности са предварително съгласувани със собственика.

 

 

Услугите, които можем да Ви предложим в тази област са специфично обособени и индивидуално подбрани за всеки клиент. Част от услугите, които най-често препоръчваме на клиентите си, с цел дългосрочна и безпроблемна експлоатация на поддържаните системи и съоръжения с високо ниво на качество и сигурност, могат да бъдат:

  1. Периодичен дистанционен мониторинг;
  2. Автоматизирани системи за контрол и предизвестяване;
  3. Профилактична диагностика на системи и съоръжения;
  4. Превантивна подмяна на части и оборудване при констатиране на съмнения за дефектиране;
  5. Периодично се извършва обновяване на системен и специализиран софтуер/фърмуер;
  6. Превантивно рестартиране на оборудване и техника, в подходящ момент и специфична последователност, съобразена с изискванията към системите.
   

 

 

 © 2011-2019 -- 2 Plus Bulgaria