Система за трафична информация – ЖП гара Бургас

Железопътна гара Бургас е построена в началото на XX век и е една от първите изградени гари в България. Тя съществува от 1929 г. и не случайно е обявена за архитектурен паметник – това е един модерен за времето си във функционално и естетическо отношение проект.

 

 

Железопътната гара на Бургас заедно със софийската и тази в Пазарджик попадна сред обектите, за които беше предвидено съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. В рамките на проекта бяха обновени приемната сграда, бе извършена реставрация на фасадата, бяха внедрени модерни инсталации, обновени пероните и бе осигурен достъп за хората с намалена подвижност.

 

ЗАДАЧА

Какво трябваше да изградим?

Задачата и целта на „2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ“ АД бе коректното изпълнение и постигането на изискванията на проекта по изпълнение на част „Визуална комуникация“, на обект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“. Фирмата бе отговорна за намирането на най- подходящите за целта устройства, за доставянето, за изграждането и пускането им в експлоатация. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Какво изградихме?

Системата за трафична информация е разделена като инфраструктура на:

 - Сървър за информация;

 - Пренос на данните по локалната мрежа;

 - Визуално изобразяване на информацията на информационни дисплеи (вътрешни и външни).

 

Преноса на данните се извършва по новоизградената структурна мрежа на територията на жп гарата.

Информационните дисплеи се делят на вътрешни и външни.

 

Вътрешните информационни диплеи са монтирани в основните направления на човекопотока. Те представляват специализирани монитори с висок контраст и яркост, голяма резолюция, висока надежност и са комплектовани с локален компютър.

 

 

Външните информационни дисплеи за трафична информация са монтирани на новоизградени метални стълбове в началото на всеки перон. Те са със степен на защита от атмосферни влияния IP65, имат висока четимост при пряка слънчева светлина и влошени метеорологични условия.

 

 

Освен дисплеите за трафична информация, на територията на жп гара Бургас бяха монтирани и интерактивни коллонки, чрез които гражданите да достъпват бързо и лесно актуална информация за града.

 

РЕЗУЛТАТ

Какъв беше резултатът?

В рамките на месец, бяха монтирани над 60 информационни и указателни табели. Бяха доставени, монтирани и конфигурирани 12 широкоформатни екрана с висока резолюция, на които се изобразява в реално време трафикът на влаковете.

 

Монтирани бяха 7 външни светодиодни информационни екрана (с течащ текст), с най- висок клас на защита срещу атмосферни условия и удар. Благодарение на тях, пътниците на ЖП гара Бургас, вече могат да виждат при слънце, дъжд или мъгла кога пристига/ заминава техният влак, кога има закъснение, и колко ще бъде то. Тези високотехнологични екрани се управляват от едно място, с помощта на новоизградено софтуерно решение.

 

И накрая, но не на последно място бяха монтирани 2 информационни интерактивни колонки, т. н. киоски. Към тях също е внедрено софтуерно решение, на което основните функции са:

-       да осигури постоянна актуална информация за видовете транспорт на пътниците, предоставяйки възможност за интегриране на различните видове транспорт в града.

-       посредством интерактивните колонки жителите и туристите имат възможност да прегледат информацията за обществения транспорт, планират пътуването си, да се консултират с интерактивни карти, да  проверят текущи събития в града, да открият актуални полети и влакове на пристигане и заминаване в реално време, лесно да намерят номера за спешни случаи и транспортни услуги.

-       разработеният интерактивен градски навигатор за предоставяне на информация в реално време на всички възможности за придвижване в града за всички посетители е достъпен на www.travelburgas.eu

 

Снимки и видео

© 2011-2019 -- 2 Plus Bulgaria