Интерактивен градски навигатор

Във връзка с изпълнението на проект: „ Привлекателен градски обществен транспорт за достъпни градове- АТТАС“, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”, изпълняван от Община Бургас, 2 Плюс България АД разработи софтуер за обособяване на Смарт терминали, които да предоставят информация в реално време за транспортните опции за придвижване в града на туристи, гости и граждани на Бургас. 

 

ЗАДАЧА

Какво трябваше да изградим?

Как да стигна от летището до…и за колко време ?

С кой автобус/метро/трамвай…?
Къде е най-близката спирка…?

Как да се прикача и в колко часа да хвана….дали ще закъснея….????

Какво мога да видя наблизо?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Какво беше предизвикателството?

 • Повишаване привлекателността и използването на екологични и колективни средства за придвижване
 • Намаляване на вредните емисии 
 • Подобряване на свързаността, достъпа до услуги и тяхното качество
 • Повишаване информираността и стимулиране на интелигентен избор
 • Повишаване комфорта на градската среда и транспорт

ПРОБЛЕМИ

Какви проблеми решаваме?

 

 

 • Нарастващо потребление на лични автомобили;
 • Ръст на сезонния трафик и транзитен туристопоток;
 • Слаб интерес към колективния градски транспорт;
 • Разнопосочна информация за видове мобилност в града;
 • Затруднено използване и комбиниране на няколко вида транспорт –липса на обединена и актуална информация за разписания, локация и др.;
 • Затруднено и хаотично планиране и организиране на престоя и пътуването в града;
 • Дискомфорт и пропуснати ползи.

РЕШЕНИЕТО

Интелигентно решение:

 

http://travelburgas.eu/bg

 

Създаване Интерактивен навигатор за градския транспорт с апликация за интеграция към смарт телефони и интерактивни информационни табла, пригодени за монтаж в открити градски пространства.

  

Предстои смарт терминалите да бъдат позиционирани на територията на транспортни възли или така наречените хъбове, където се съвместяват и комбинират два или повече вида средства за придвижване в града. Също така информацията им ще бъде достъпна и под формата на мобилно смарт приложение за телефони.

 

Целта на смарт терминалите е да дават пълна информация на потребителите за всички транспортни опции като подпомогнат развитието на устойчива градска мобилност и информирания избор на потребителите на градския транспорт, както и подобряване на достъпа и безпроблемното и ефективно пътуване от и до най-натоварените транспортни възли.

 

    Целият динамичен град: 

             опознат с няколко клика,

                       винаги с мен, когато ми потрябва

                                достатъчно достъпен и вълнуващ,

                                                                 така че да го обикна. 

ПОЛЗИ

Защо е полезно?

 • Подпомагане мултимодалността и свързаността на отделните услуги, в подкрепа на разнообразието им;
 • Поддържане на услуги с високо качество и стойност;
 • Подобряване достъпността на потребителите до услугите чрез подаване на последователна и високо надеждна мултимодална информация в реално време;
 • По-добра организация и планиране, по-интелигентно придвижване в града;
 • Намаляване времето за пътуване в града/чакане;
 • Намаляване на разходите за транспорт;
 • Икономия и ефективност на ресурсите;
 • Добавена стойност, социални, културни и икономически ползи, повишаващи качеството на преживяването;
 • Повишаване на достъпността и комфорта на градската среда;
 • Гъвкави възможности за придвижване.

Снимки и видео

© 2011-2019 -- 2 Plus Bulgaria