ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас с нова система за пожароизвестяване

06.01.2017 г.

Екип от специалисти на фирма „2 Плюс България“ АД изгради система за пожароизвестяване и оповестяване на сградата на Централно управление на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Пожароизвестителната централа е производство на немската фирма  Bosch и отговаря на всички приложими европейски стандарти.

 

Системата се отличава с голямо разнообразие от видове пожароизвестители – димооптични, температурно-диференциални, комбинирани и ръчни бутони, съобразени с конкретните изисквания на всяко помещение.

 

Системата упражнява мониторинг над следните технически средства:

  • - Управление на асансьора – придвижва го до приземния етаж;
  • - Управление на системата за звуково оповестяване – задейства гласово съобщение за обща евакуация;
  • - Отваря входната врата;
  • - Пуска осветлението на новоизградената евакуационна стълба;
  • - Уведомява по телефона пожарната служба.

 

Паралелно беше изградена и оповестителна система, осигуряваща оповестяване и фоново озвучаване с високо качество. Системата отново е производство на Bosch и е сертифицирана по задължителния за европейския съюз стандарт  EN 54 и изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 

 

© 2011-2018 -- 2 Plus Bulgaria